Opći uvjeti prodaje

OPĆI UVJETI PRODAJE ZA GRAM-MOL D.O.O. I NJEGOVIH PODRUŽNICA

Članak 1 Ovi opći uvjeti i posebni uvjeti su jedini uvjeti primjenjivi na naš ugovor, ne uključujući kupčeve opće uvjete. Naše ponude ni u kojem slučaju nisu obvezujuće čak i ako uključuju datum trajanja. Ponude, bilo da su poslane izravno nama ili preko našeg komercijalnog posrednika, neće se tretirati kao prihvaćene sve dok pisana potvrda nije izdana s naše strane. Bilo kakvo odstupanje ili modificiranje ovih općih uvjeta nije važeće ukoliko ga Gram Mol d.o.o. ne potvrdi u pisanom obliku.

Članak 2 Nastojati ćemo ispuniti rokove isporuke, ali oni su prikazani samo u informacijske svrhe. Djelomična isporuka i fakturiranje su dopustivi.

Članak 3 Ukoliko nije drugačije naglašeno, rizik, gubitak ili šteta na robi prenosi se na kupca onog trenutka kada ista napusti naše prostorije i dostavi se prvom prijevozniku. Odgoda prijenosa vlasništva u skladu s člancima 11 ili 12 neće imati nikakav utjecaj na ovaj prijenos rizika.

Članak 4 Jamčimo kvalitetu, količinu i težinu naših proizvoda samo do isporuke iz našeg skladišta. Da bi se prihvatile, bilo kakve pritužbe na neispravnu robu ili robu koja nedostaje moraju se poslati nama žurno i biti pismeno potvrđene u roku od 8 dana po primitku robe. Kupac mora osigurati da roba bude pregledana od strane stranki, njihovih agenata ili bilo kojih trećih strana koje imenuju, u prisustvu obje stranke ukoliko je potrebno. Bilo koji razlog pritužbe, u mjeri dopuštenoj zakonom, naša ugovorna i dodatna obveza je ograničena, po našem izboru priznati zamjenu robe za koju smo ustanovili, da je nepotpuna ili neispravna odnosno platiti troškove.

Članak 5 U slučaju oštećene ili nestale robe, kupac mora poduzeti sve mjere zaštite prava stranke u odnosu na prijevoznika i osiguravatelja, naročito izdavanjem potraživanja ili zahtjeva protiv prijevoznika u propisanim rokovima i pruža sve potrebne podatke u skladu s propisima koji uređuju pošiljku u pitanju.

Članak 6 U slučaju više sile i općenito, sve okolnosti koje bi mogle spriječiti, smanjiti ili odgoditi proizvodnju ili otpremu imamo pravo na primjeren način okončati, smanjiti ili obustaviti izvršavanje naših obaveza, u tom slučaju kupac ne može zahtijevati naknadu štete. Pod pojmom viša sila i okolnosti ubrajaju se događaji kao što su rat, mobilizacija, štrajk, nemir, društveni konflikti, kvar na strojevima, obustavljanje rada skladišta, eksplozija, požar, prirodna nepogoda, poplava, ograničenje transportne infrastrukture, poteškoće kod nabavke sirovina, bilo koja intervencija vlasti ili bilo koje okolnosti koje nisu pod našim nadzorom. To nije potpuna lista.

Članak 7 U slučaju smanjenja ili potencijalno smanjene platne sposobnosti kupca ili promjene njegovog pravnog ili financijskog statusa uzimamo za pravo da prekinemo sve nezavršene ugovore kod čega moraju biti svi pod ovim ugovorima tražene sume plaćene odmah ili za njih tražimo osiguranje. Isto vrijedi u slučajevima kada politička zbivanja, privredne poteškoće, zakonodavne mjere ili administrativne mjere posredno ili neposredno otežavaju ili zadržavaju prijenos sredstava.

Članak 8 Naše cijene na domaćem tržištu uključuju carine i poreze koje je potrebno platiti prije puštanja robe na tržište. Naše cijene za strana tržišta isključuju carine i sve vrste poreza koje mora dodatno platiti kupac. Kao domaće tržište se podrazumijeva država sjedišta, izdavača računa ili njegovih filijala. Ukoliko to omogućuje zakonodavstvo države u kojoj je valuta računa, za svote koje nisu plaćene na vrijeme u skladu sa pravom i bez službenog obavještenja od roka plaćanja zaračunava se zakonski propisana kamatna stopa za zatezne kamate ili kamatna stopa koja je 3 % iznad diskontne stope koja vrijedi na dan plaćanja u zemlji u kojoj je valuta računa. Kod neplaćanja na istek datuma dospijeća plaćanja, traži se odmah plaćanje svih preostalih dugova koje kupac duguje. Otpis duga nije dozvoljen. Bilo koja greška kod plaćanja daje nam pravo da sa kupcem bez službenih postupaka i odgovornosti odštete odmah prekinemo sve nezavršene ugovore nezavisno od toga da li se ugovori već izvode. Potraživanje se smatra kao plaćeno kad je na raspolaganju, konačno i bez sredstava za pomoć trećih stranaka koje su vezane na metodu plaćanja, našem poduzeću koje izdaje račune.

Članak 9 U slučaju, kada su na zahtjev kupca bile određene cijene, račun u drugoj valuti, a ne u nacionalnoj valuti firme koja izdaje račune kupac je dužan toj firmi platiti naknadu za bilo koji gubitak zbog promjene deviznog tečaja ove valute s obzirom na nacionalnu valutu gore spomenute firme, koja se dogodila od datuma kad je bila određena prodajna cijena i datuma plaćanja određena sukladno člankom 8.

Članak 10 Kupac se mora obvezati da će preuzeti i/ili skupiti dokumente prilikom prve prezentacije banci ili našem komercijalnom posredniku. Obvezuje se da će završiti sve dogovore za prijenos sredstava na dogovoreni datum ali se plaćanje ne provede, iako postoje dogovori, sve dok naša firma koja izdaje račune ne primi sredstva kao što je definirano u članku 8.

Članak 11 ISPORUČENA ROBA OSTAJE U NAŠEM VLASNIŠTVU SVE DOK SVA POTRAŽIVANJA, BILO KAKO PREBAČENA NISU U CJELINI PLAĆENA. PLAĆANJE JE DEFINIRANO U ČLANKU 8. U SLUČAJU KADA JE ROBA KOD KOJE SMO SI ZADRŽALI PRAVO VLASNIŠTVA PRERAĐENA ILI IZMIJEŠANA S DRUGOM ROBOM, VLASNIČKI SE UDIO KONAČNOG PROIZVODA ILI KONAČNI PROIZVOD KOJI IZVIRE IZ OMJERA IZMEĐU VRIJEDNOSTI ROBE ZA KOJU IMAMO PRAVO VLASNIŠTVA, I KRAJNJEG PROIZVODA ODNOSNO KRAJNJE ROBE AUTOMATSKI PRENOSI NA NAS. USPRKOS VLASNIŠTVU ILI PRAVU DO SUVLASNIŠTVA KOJE JE REZERVIRANO ILI PRENESENO NA NAS ZBOG ISPUNJAVANJA OVOG ČLANKA NISMO U BILO KOJEM SLUČAJU ODGOVORNI ZA PROIZVODE I ROBU. U TAKVOM SLUČAJU NAS KUPAC OSIGURAVA PRED TOM ODGOVORNOŠĆU. POTRAŽIVANJA KUPCA KOJA SU NASTALA ZBOG GUBITKA, ODŠTETE ILI OD PRODAJE ROBE KOJA ZADRŽAVA VLASNIČKA PRAVA SE PRENOSI NA NAS. MOŽEMO ZATRAŽITI KUPCA DA OBAVIJESTI DUŽNIKE O PRIJENOSU DUGA. PRIJE NEGO ŠTO SE ZAHTJEV ZATRAŽI, KUPAC ĆE SE POBRINUTI O NAPLATI DUGA U NAŠE IME.

Članak 12 IAKO ODREDBA O ZADRŠKU VLASNIČKIH PRAVA KOJA JE DETALJNO OPISANA U ČLANU 11 NE VAŽI, DO DOSTAVE SE VLASNIŠTVO ROBE NE PRENOSI NA KUPCA.

Članak 13 Savjet i informacije o našim proizvodima prikazani u brošurama ili putem drugih medija daju se u dobroj vjeri i odgovaraju najnovijim tehnikama i vremenu u kojem su ti podaci objavljeni. Ne preuzimamo obvezu za iste. Također, kupac je obvezan provjeriti za sebe prikladnost naših proizvoda za predviđene namjene. Isključujemo svaku odgovornost u slučaju da su imovinska prava trećih osoba prekršena uporabom naših proizvoda.

Članak 14 Nemogućnost primjene ili ništavnost neke od ovih odredbi općih uvjeta ne poništava valjanost ostalih odredbi. Nevažeće odredbe će se zamijeniti važećim odredbama koje imaju usporediv ekonomski učinak u što skorijem roku.

Članak 15 Primjenjuje se pravo države podružnice Gram-mol koja je izdala fakturu, osim gdje je primjenjivo njemačko pravo ili gdje je drugačije navedeno u općim ili posebnim uvjetima. Odredbe članaka 2 do 88 bečke konvencije o međunarodnoj prodaji roba od 11. travnja 1980 godine se primjenjuju i na našu prodaju. Trgovinski uvjeti tumačiti će se u skladu s pravilima utvrđenim u najnovijem izdanju Međunarodne trgovinske komore INCOTERMS, osim ako nije drugačije navedeno u ovim općim uvjetima ili posebnim uvjetima.

Članak 16 Svaki spor između stranaka koji se ne može riješiti na miran način će biti podnesen sudu koji je nadležan nad podružnicom tvrtke koja je izdala račun.

Članak 17 Prodavatelj zadržava pravo pokrenuti spor pred drugim sudom koji je nadležan s obzirom na lokaciju i poslovnu aktivnost kupca.

Naša web stranica koristi kolačiće, koji se koriste za poboljšanje funkcionalnosti stranice.

Više

Uporaba kolačića na web stranica

Pravna osnova

Osnova je regulirana Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, dalje u tekstu: ZEK). Gdje su defnirana pravila vezana uz korištenje kolačića, kao i tehnologije pristupa i pohranjivanja informacija, na računalima, te mobilnoj periferiji.

Što su kolačići?

Kolačići (HTTP cookie) su jednostavne tekstualne datoteke, odgovorne za pravilno funkcioniranje internet stranice, a služe za poboljšanje iskustva korisnika.

Kolačići uobičajeno sadrže preferirani jezik ili adrese, koje se pohranjuju u vašem pregledniku, svaki puta kada posjetite određenu internet stranicu. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici, što omogućuje prikazivanje informacija prilagođenih Vašim potrebama.

Pored funkcije poboljšavanja korisničkog iskustva, namjena kolačića može biti različita. Mogu se upotrebljavati za analizu ponašanja ali i za prepoznavanje korisnika.

Vrste kolačića, koje koristimo na ovoj web stranici

1. Nužno potrebni kolačići

Takvi kolačići omogućuju korištenje bitnih komponenti, potrebnih za pravilno funkcioniranje internet stranice. Bez tih kolačića većina usluga koje koristite na web stranici, ne bi radila ispravno, kao što su: prijava, kupovina...

2. Iskustveni kolačići

Takvi kolačići prikupljaju podatke o ponašanju korisnika na internet stranici, kako bi se poboljšale komponentne iste (npr. koji se dijelovi stranice najčešće posjećuju). Ovi kolačići ne prikupljaju podatke, putem kojih se može identificirati korisnik.

3. Funkcionalni kolačići

Takvi kolačići omogućuju internet stranici pohranjivanje postavaka na vaš preglednik, kao što su jezik, regija, ime... koji pružaju napredne peronalizirane značajke. Ovi kolačići omogućuju internet stranici praćenje vaših akcija.

4. Oglasni ili ciljani kolačići

Takve kolačiće načešće koriste marketinške i socijalne mreže (treće strane), kako bi vam prikazale više ciljanih oglasa, ograničavaju ponavljanje oglasa ili mjere učinkovitost kampanje. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

Kontrola kolačića

Korištenje kolačića isključivo ovisi o vama, a uvijek ih možete ukloniti iz povijesti preglednika. Isto tako, na većini preglednika, možete isključiti opciju spremanja kolačića kroz postavke.

Upravitelj kolačića

Gram-Mol d.o.o.